skip to Main Content
فری پیپر با همکاری موسسه مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی آریانا پارس تقدیم میکند
هزینه‌های زندگی در آفریقای جنوبی
شرایط و هزینه‌های زندگی در آفریقای جنوبی

یکی از مهمترین چالش‌هایی که سر راه مهاجران آفریقای جنوبی وجود داره شرایط زندگی تو این کشوره. معمولا مساله‌هایی مثل فرهنگ مردم آفریقای جنوبی، کسب و کار، هزینه‌های زندگی، وضعیت بازارکار و تحصیل در آفریقای جنوبی قبل از هر اقدامی…

Back To Top