skip to Main Content
فری پیپر با همکاری موسسه مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی آریانا پارس تقدیم میکند
شرایط سرمایه‌گذاری در استرالیا
شرایط سرمایه‌گذاری در استرالیا

بدون تردید استرالیا یکی از معروفترین مقصدهای قشر ثروتمند جهانه که دنبال گرفتن اقامت دائمی از طریق سرمایه‌گذاری هستند. استرالیا فقط در سال ۲۰۱۷ تونست حدود ۱۰ هزار سرمایه‌گذار خارجی رو جذب کنه که بالاترین آمار بین کل کشورهای جهانه…

Back To Top